101 Nama-Nama Nabi Muhammad SAW


Nama-Nama Rasulullah SAW
101 Nama-Nama Nabi Muhammad SAW | Islami. Allahummasholli'ala sayyidina Muhammad....
Ok, Sedulur-sedulur yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kali ini saya mau share tentang
Nama-Nama Nabi Muhammad SAW. Dimana ini merupakan tugas dari Mata Kuliah PAI (Pendidikan Agama Islam) ketika saya kuliah semester 1 di IKIP PGRI Semarang. Langsung saja, Monggo disimak...!
Nama Nabi Muhammad saw:
1.         Muhammad : Yang Sangat Terpuji (surah 3:144, 33:40, 47:2, 48:29)
2.         Ahmad : Yang plaing agung puja dan pujinya kepada Allah (surah 61:6)
3.         Hamid : Yang Memuji
4.         Mahmud : Yang Terpuji
5.     Qasim : Yang Membagi (sebenarnya Abul Qasim, Ayah Qasim, yang merupakan kunyah (julukan atau panggilan yang lazim untuk Nabi),
6.         ‘Aqib : Yang Mengikuti, Yang Terakhir, sesudahnya tidak akan ada Nabi lagi
7.         Fatih : Yang Membuka, Yang Menaklukkan
8.         Syahid : Saksi (Surah 33:45)
9.       Hasyir : Yang Pertama dibangkitkan dari kubur dan Mengumpulkan Manusia (pada Hari Kiamat) di Padang Masyar
10.      Rasyid : Yang Terbimbing (surah 11:78)
11.      Masyhud : Yang Tersaksikan
12.      Basyir : Pembawa Kabar kabar Baik (surah 7:88)
13.      Nadzir : Pemberi Peringatan (surah 33:45 dan sering)
14.      Da’i : Penyeru (surah 33:46)
15.      Syafi : Yang Menyembuhkan
16.      Hadi : Yang Memandu ke Kebenaran (surah 13:7)
17.      Mahdi : Yang Terbimbing Baik
18.      Mahi : Yang Menghapus (kedurhakaan), dengannya Allah menghapuskan kekafiran
19.      Munzi : Yang Menyelamatkan, Yang Menyampaikan
20.      Naji : Keselamatan
21.      Rasul : Utusan (banyak terdapat di dalam Al-Quran)
22.      Nabi : (banyak terdapat di dalam Al-Quran)
23.      Ummi : Buta huruf (surah 21:107)
24.      Tihami : Dari Tihama
25.      Hasyimi : Dari Keluarga Hasyim
26.      Abthani : Milik Al-Bathha (daerah di seputar Makkah)
27.      Aziz : Yang Mulia (surah 9:128). Aziz juga sebuah Nama Allah
28.      Harish ‘alaikum : Penuh Perhatian terhadap Anda (surah 9:128)
29.      Rauf : Lembut (surah 9:128). Juga sebuah Nama Allah
30.      Rahim : Penyayang (surah 9:128). juga sebuah Nama Allah
31.      Thaha : (surah 20:1)
32.      Mujtaba : Yang Terpilih
33.      Thasin : (surah 27:1)
34.      Murtadha : Yang Diridhai
35.      Hamim : (permulaan surah 40:46)
36.      Mushtafa : Yang Terpilih
37.      Yasin : (surah 36:1)
38.      Aula’ : Yang Lebih Patut, Yang Lebih Baik (surah 33:6)
39.      Muzammil : Yang Terbungkus (surah 74:1)
40.      Wali : Sahabat, Yang Menolong, Yang Berbuat Kebaikan. Juga sebuah nama Allah
41.      Mudatstslr : Yang Berselimut (surah 73:1)
42.      Matin : Yang Kukuh
43.      Mushaddiq : Yang Menyatakan Kebenaran (surah 2: 101)
44.      Thayyib : Yang Baik
45.      Nashir : Yang Menolong. Juga sebuah Nama Allah
46.      Manshur : Yang Ditolong (oleh Allah), Yang Berjaya
47.      Mishbah : Dian, Lampu (suvah 24:35)
48.      Amir : Pangeran, Pemimpin
49.      Hijazi : Dari Hijaz
50.      Tarazi : (_________)
51.      Quraisyi : Dari Suku Quraisy
52.      Mudhari : Dari Suku Mudhar
53.      Nabi Al Tawbah: Nabinya Tobat
54.      Hafizh : Yang Menjaga. Juga sebuah Nama Allah
55.      Kamil : Yang Sempurna
56.      Shadiq: : Yang Lurus, Tulus, Suci (Surah 19:54), digunakan untuk Ismail
57.      Amin : Yang Terpercaya (Surah 26:107, 81:21)
58.      Abdullah : Hamba Allah
59.      Kalim Allah : Dia yang kepadanya Allah Berfirman (biasanya nama kehormatan Musa)
60.      Habib Allah : Sahabat Tercinta Allah
61.      Naji Allah : Sahabat Karib Allah (biasanya nama kehormatan Musa)
62.      Shafi Allah : Sahabat Tulus Allah (biasanya nama kehormatan Adam)
63.      Khatam Al-Anbiya’: Penutup Para Nabi (surah 33:40)
64.      Hasib : Yang Mulia. Al Hasib, Juga sebuah Nama Allah (Asmaul Husna)
65.      Mujib : Yang Menjawab. Juga sebuah Nama Allah
66.      Syakur : Yang Banyak Bersyukur. Juga sebuah Nama Allah
67.      Muqtashid : Mengambil sebuah Jalan Tengah (surah 35:32)
68.      Rasul Al Rahmah : Rasulnya Rahmat
69.      Qawi : Kuat. Juga sebuah Nama Allah
70.      Hafi : Yang Tahu (surah 7:187)
71.      Ma ’mun : Terpercaya
72.      Ma ‘lum : Termasyhur
73.      Haqq : Kebenaran (surah 3:86)
74.      Mubin : Jelas, Nyata (surah 15:89)
75.      Muthi : Taat
76.      Awwal : Pertama. Juga sebuah Nama Allah
77.      Akhir : Terakhir. Juga sebuah Nama Allah
78.      Zhahir : Yang Lahir, Eksternal. Juga sebuah N ama Allah
79.      Bathin : Yang Batin. Juga sebuah Nama Allah
80.      Yatim : Yatim (surah 93:6)
81.      Karim : Yang Pemurah (surah 81:19). Juga sebuah Nama Allah
82.      Hakim : Yang Arif, Bijaksana. Juga sebuah Nama Allah
83.      Sayyid : Tuan (surah 3:39)
84.      Siraj : Dian, Lampu (surah 33:46)
85.      Muni r : Bercahaya (Surah 33:46)
86.      Muharram : Yang Terlarang, Suci
87.      Mukarram : Yang Mulia
88.      Mubasysyir : Pembawa Kabar Baik (surah 33:45)
89.      Mudzakkir : Yang Mengingatkan
90.      Muthahhar : Suci
91.      Qarib : Dekat. Juga sebuah Nama Allah
92.      Khalil : Sahabat Baik (biasanya nama kehormatan Ibrahim)
93.      Mad’u : Yang Diseru
94.      Jawwad : Yang Pemurah
95.      Khatim : Penutup (surah 33:40)
96.      ‘Adil : Yang Adil
97.      Syahir : Termasyhur
98.      Syahld : Yang Menyaksikan, Saksi. Juga sebuah Nama Allah
99.      Muqaffi : Nabi Yang Datang sesudah Nabi Nabi sebelumnya dan mengikuti jejak mereka
100.   Malhamah : Nabi yang telah diijinkan baginya dan bagi umatnya berperang melawan orang kafir yang menentangnya
101.   Rasul Al-Malahim : Rasulnya Pertempuran pertempuran Hari hari Terakhir.
Yupz, cukup sekian dulu tentang Nama-Nama Nabi Muhammad SAW. Marilah kita senantiasa memperbanyak sholawat atas Rasulullah SAW, semoga kita bisa diakui sebagai Umat Rasullullah SAW dan mendapatkan syafa’atul Udhmanya kelak di Yaumul Akhir, dan Semoga bermanfaat. Amin.....

Baca Juga Artikel di Bawah Ini:

0 comments:

Post a Comment

© Rifai's Blog "http://rifai17.blogspot.com"
Published by Rifai Yusuf

 

Alexa Rank

Pengunjung